.:  Obchody Gminnych Dożynek w Przemoczu

Największe w roku święto rolników, dożynki gminne, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, obchodzone były 28 sierpnia w Przemoczu.

Obchody Święta Plonów rozpoczęły się tradycyjnie od uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez ks. proboszcza Wojciecha Lassotę wraz z ks. dziekanem Henrykiem Stanulewiczem oraz ks. proboszczem Piotrem Kilianem. Po nabożeństwie odprawionym w intencji rolników odbył się korowód dożynkowy w asyście strażaków OSP z terenu naszej gminy.

Uroczystość została otwarta przez starostów – Alinę Ślimak oraz Zygmunta Wierzbińskiego, którzy przekazali chleb dożynkowy na ręce Burmistrza Maszewa Pawła Piesia i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Maszewie Agnieszki Lewickiej. Po przemówieniach władz gminy i zaproszonych gości został ogłoszony konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, którego laureatami zostali:

Sołectwo Przemocze – I miejsce,

Sołectwo Dąbrowica – II miejsce,

Sołectwo Sokolniki – III miejsce.

W konkursie udział wzięły również sołectwa: Jenikowo, Godowo, Wisławie i Dębice. Na wszystkich uczestników konkursu czekały nagrody w postaci bonów na zakupy o wartości 150 zł od firmy AGROSKŁAD Nowakowski Spółka Jawna w Maszewie, a także toreb termoizolacyjnych i toreb na laptopy ufundowanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział Maszewo. Do laureatów dodatkowo trafiły nagrody: podkaszarka elektryczna do Przemocza, zestaw naczyń ufundowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie przekazano na ręce Sołtysa Dąbrowicy oraz toster dla Sołectwa Sokolniki.

Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla wszystkich uczestników dożynek m.in. gry i zabawy,  malowanie twarzy dla dzieci oraz loteria fantowa. Uroczystość uświetniły także występy Przemoczanek i Dębiczanek oraz solistów z pracowni muzycznej OKiS w Maszewie. Przybyli goście mogli raczyć się wyrobami Kół Gospodyń Wiejskich z Przemocza, Maciejewa, Sokolnik, Jenikowa i Wisławia. A o godzinie 19:00 na scenie wystąpił zespół LUKI, który swoimi utworami poderwał publiczność do tańca. Święto plonów zakończyła zabawa taneczna poprowadzona przez zespół MINI BAND. Podczas dożynek uczestnicy mogli posilić się kiełbasą i kaszanką z grilla oraz pajdą chleba ze smalcem.

Składamy serdeczne podziękowania za organizację Dożynek Gminnych Pani Sołtys Beacie Kołodziejczyk oraz Radzie Sołeckiej, Starostom dożynkowym, zespołom ludowym Przemoczanki i Dębiczanki, solistom z pracowni muzycznej OKiS w Maszewie, wszystkim mieszkańcom Przemocza, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, druhom Strażakom, Kołom Gospodyń Wiejskich, partnerowi ENEA Operator Sp. z o.o., sponsorom: Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, firmie AGROSKŁAD Nowakowski Spółka Jawna, Bankowi Spółdzielczemu w Goleniowie Oddział Maszewo, Kołu Łowieckiemu BÓR, Scandynawian Print Group, Grzegorzowi Mielniczukowi, Marcie Szelidze-Mołodeckiej, Eugeniuszowi Świnionodze, Romanowi Kowalskiemu, Mariuszowi Pokrowskiemu, Andrzejowi Gołasiowi, Czesławowi Siwkowi, Adrianowi i Beacie Gawarskim, Piekarni Sowno oraz Mieszkańcom Nowego Osiedla pod Lasem.

Słowa podziękowania kieruję również do dyrekcji oraz pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, a także pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie za przygotowanie Dożynek Gminnych.

Dziękujemy także Maszewo24 za objęcie patronatem medialnym uroczystości.


[14:29, 30-08-2021]