.:  4 wóz strażacki z dużym dofinansowaniem!

26 sierpnia druhowie z OSP Przemocze odebrali nowego Mercedesa Benz, samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4, pojemnikiem zbiornika wody na 3000 litrów, autopompą dwuzakresową, zbiornikiem środka pianotwórczego na 400 litrów. Koszt zakupu samochodu to kwota 836 400 złotych, z czego 246 400 zł to środki z budżetu gminy. Pozostałe środki pochodzą ze źródeł zewnętrznych: 415 000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego MSWiA, 145 000 zł z zakładów ubezpieczeniowych, 20 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz 10 000 zł z Gaz System.

Jest to czwarty samochód, jaki udało się zakupić od 2019 roku dla jednostek OSP z terenu gminy Maszewo. W 2019 roku nowy samochód pożarniczy trafił do OSP Maszewo, w 2020 do OSP Nastazin i OSP Dębice. Gmina Maszewo z budżetu gminy na nowe samochody strażackie wydała blisko 780 tys. złotych, natomiast ponad 2,2 mln stanowiły środki zewnętrzne.

 

 

[14:25, 27-08-2021]