.: Informacje na temat koronawirusa

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemiiWspieraj SenioraSolidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów - 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

Jak skorzystać ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Koronawirus - informacje dla seniorówSeniorze, dbaj o swoje bezpieczeństwo.

Czego unikać w przestrzeni publicznej?

Ostatnie tygodnie to czas, w którym pandemia koronawirusa przybiera na sile. Dlatego tak ważne jest przypomnienie i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które znacząco ograniczają ryzyko zakażenia. - Dotyczy to szczególnie osób starszych. Gorąco apeluję o ostrożność i pozostanie w domu, jeśli to tylko możliwe - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Osoby starsze, często zmagające się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa.

- Sytuacja jest niewątpliwie trudna, dlatego tak ważne jest stosowanie tych podstawowych, ale bardzo istotnych zasad bezpieczeństwa. Niektórzy może nieco zmęczeni pandemią zaczęli je lekceważyć, a to najprostsza droga do wzrostu zachorowań - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dystans, dezynfekcja, maseczka

Zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób w przestrzeni publicznej, częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni i przedmiotów, a także poprawnie noszona maseczka lub przyłbica - to podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii.

- Dzisiaj szczególnie ważna jest pełna mobilizacja i stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Drodzy seniorzy, ograniczcie wychodzenie z domu, szczególnie w miejsca zatłoczone, do minimum. Jeżeli musicie zrobić zakupy samodzielnie - pamiętajcie o godzinach dla seniorów. Jeśli to tylko możliwe, unikajcie komunikacji miejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że to często spore wyrzeczenia, ale mówimy tu o waszym zdrowiu i życiu - wylicza minister Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny przypomina także, że maseczki wielorazowego użytku powinny być regularnie prane, warto też pamiętać o częstej dezynfekcji telefonu i niekorzystaniu z niego podczas jedzenia.

- Unikajmy kontaktu z przedmiotami i powierzchniami, które są dotykane przez inne osoby - to np. przyciski w windzie, klamki, poręcze. Jeżeli już mamy z nimi styczność, nie dotykajmy twarzy ani maseczek, a przy najbliższej możliwej okazji umyjmy lub zdezynfekujmy ręce - uczula minister.

Solidarność i wrażliwość

- W tym trudnym czasie jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Od tego, czy stosujemy się do zaleceń sanitarnych, zależy bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale też osób w naszym otoczeniu. Dlatego unikajmy spotkań w większym gronie, zamiast osobistej wizyty, szczególnie w przypadku osób starszych - zadzwońmy, spotkajmy się online. Bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka, bądźmy solidarni w tym niecodziennym czasie - apeluje minister Marlena Maląg.
W związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi ponoszonymi przez część przedsiębiorców z Gminy Maszewo z powodu wystąpienia koronawirusa, Burmistrz Maszew w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli w oparciu o tak zwaną tarczę antykryzysową, przystąpił do opracowywania projektów uchwał, które w tych trudnych czasach pomogą przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej i pozostaniu na lokalnym rynku. Wypracowane rozwiązania mają stworzyć możliwość zwalniania z podatków właścicieli nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona, a ich płynność finansowa uległa pogorszeniu. Natomiast dla przedsiębiorców, których działalność w okresie pandemii nie została ograniczona, ale w związku z jej wystąpieniem płynność finansowa uległa znacznemu pogorszeniu proponuje się możliwość przedłużenia terminów płatności rat od podatków. Projekty uchwał zostaną niezwłocznie przedłożone do Rady Miejskiej w Maszewie, tak aby przedsiębiorcy już w najbliższym okresie mogli indywidualnie występować o pomoc.


Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.


Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce,

a zasady bezpieczeństwa na dłużej


Edukacja COVID - 19Kolejne kroki w walce z koronawirusem - w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

KOMUNIKAT

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym

- które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów

- pod kątem pomocy w formie zakupu produktów żywnościowych i leków uruchamiamy dyżur telefoniczny pod nr 660 704 371,

pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na ww. pomoc.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą
granicę wewnętrzną


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zakazów w ruchu lotniczym


Wytyczne GIS dotyczące kwarantanny domowej


MIESZKAŃCY GMINY MASZEWO - WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA!!!


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


KORONAWIRUS - PAMIĘTAJ


WAŻNE INFORMACJE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zarzadzenie nr 80/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego


Od dziś działają dodatkowe Punkty Kontroli Sanitarnej

- obok uruchomionego wczoraj w Kołbaskowie służby działają także na przejściach granicznych

w Lubieszynie, Osinowie Dolnym, Krajniku Dolnym, Świnoujściu-Alhbeck i Świnoujściu-Gartz.

Kontrola sanitarna na granicach polega na pomiarze temperatury pasażerów autokarów i busów przewożących powyżej 8 osób. Funkcjonariusze odbierają także wypełnione przez przewoźnika karty pasażerów i karty kierowców (zawierające m.in. dane kontaktowe oraz miejsce podróży), które zostaną przekazane do urzędów wojewódzkich i wprowadzone do specjalnego systemu). Wszystko po to, aby w przypadku wykrycia kolejnych osób chorych, móc szybko dotrzeć do pozostałych podróżnych, z którymi pacjent miał kontakt.

Stan zdrowia pasażerów kontrolowany jest też na promach pasażerskich i statkach wycieczkowych przybijających do portu w Świnoujściu. Kontrole mają za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się na terenie kraju koronawirusa.

Centrum Prasowe Wojewody
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 579
tel. 91 43 03 581
fax 91 43 47 404

www.szczecin.uw.gov.pl

www.facebook.com/ZwiedzanieGmachuZUW


© UM w Maszewie 2019