Gmina Maszewo realizuje projekt Zdalna Szkoła+ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu Gmina Maszewo zakupiła sprzęt komputerowy - 22 laptopy za kwotę 74 999,98 zł. W projekcie nie był wymagany wkład własny gminy, dofinansowanie wyniosło 100%.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy został przekazany szkołom podstawowym z terenu Gminy Maszewo. Szkoła Podstawowa w Maszewie otrzymała 10 laptopów, Szkoła Podstawowa w Dębicach i Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim otrzymały po 6 laptopów.

Zgodnie z założeniem projektu, który jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koronawirusem, zakupiony sprzęt będzie wsparciem dla uczniów i nauczycieli naszych placówekw realizacji zadań wynikających z obowiązku nauki zdalnej.


Gmina Maszewo realizuje projekt Zdalna Szkoła finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu Gmina Maszewo zakupiła sprzęt komputerowy - 22 laptopy za kwotę 59 999,87 zł. W projekcie nie był wymagany wkład własny gminy, dofinansowanie wyniosło 100%.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy został przekazany szkołom podstawowym z terenu Gminy Maszewo. Szkoła Podstawowa w Maszewie otrzymała 10 laptopów, Szkoła Podstawowa w Dębicach i Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim otrzymały po 6 laptopów.

Zgodnie z założeniem projektu, który jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koronawirusem, zakupiony sprzęt będzie wsparciem dla uczniów i nauczycieli naszych placówekw realizacji zadań wynikających z obowiązku nauki zdalnej.


Gmina Maszewo zakończyła projektpn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".

W dniu 6 marca 2020 r. przekazano szkołom podstawowym z terenu Gminy Maszewo sprzęt komputerowy - 24 laptopy o wartości 44 175,45 zł,zakupiony w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

12 nowoczesnych laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej w Maszewie, natomiast Szkoła Podstawowa w Dębicach oraz Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim otrzymały po 6 laptopów.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. W ramach projektu przeprowadzono 24 bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Udział w nich wzięło 288 mieszkańców powyżej 25 roku życia. Całkowita wartość projektu to kwota 147 594,59 zł., nie był wymagany wkład własny gminy, dofinansowanie wyniosło 100 procent.


© UM w Maszewie 2019