.: INSTYTUCJE

Urząd Miejski w Maszewie
Plac Wolności 2
Tel. 914023380
Fax 91 418 7506
www.maszewo.pl
urzad@maszewo.pl

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie
ul. Szkolna 1a
72-130 Maszewo
Tel. 91 418 7753
www.okis.maszewo.pl
okis@hot.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie
Plac Wolności 2
72-130 Maszewo
Tel. 91 4187705
https://ops.maszewo.pl/

Zakład Komunalny w Maszewie
ul. Szkolna 8
tel. 91 418 7504

Urząd Pocztowy w Maszewie
Urząd Pocztowy w Maszewie, ul. Wojska Polskiego 9, tel. 914187200

Policja
Posterunek Policji w Maszewie
Plac Wolności 2
Tel. 91 4602574

Biblioteka Publiczna w Maszewie
ul. Szkolna 1a, tel. 91 4187658
bibliotekamaszewo@op.pl

Filia Biblioteki Miejskiej w Maszewie
- Dębice 29b

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Maszewie
tel. 91 418 7264
ul. Szkolna 10
72-130 Maszewo
tel. 91 419 36 66
 
© UM w Maszewie 2019