.: KULTURA
Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie

Krótka historia.

Budynek Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie zaprojektowany został w roku 1983 przez arch. Małgorzatę Piotrowską. Projekty wnętrz ośrodka wykonali w kwietniu 1988 roku artysta plastyk Jerzy Wołoszyn i architekt Andrzej Olejnik, pracownicy P.P. "Sztuka Polska" w Szczecinie. Inwestorem był Urząd Miasta i Gminy w Maszewie, a wykonawcą Goleniowskie Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych.

W 1984 roku Obrona Cywilna wniosła aneks do projektu budynku nakazując adaptację podpiwniczenia na tzw. "ukrycie zabezpieczające typu I". Konstrukcja schronu polegała na tym, że ściany zewnętrzne oraz strop zaprojektowane zostały na wyjątkowe obciążenia sięgające 3500kG/m2. W schronie przewidziano dwa zbiorniki na wodę pitną, każdy po 800 litrów oraz dwa awaryjne ujęcia wody - studnie głębinowe z zamontowanymi pompami ręcznymi. Zainstalowano filtrowentylatory typu RM300/68 i systemy zaciemnienia.

W podpiwniczeniach Ośrodka Kultury znajdowało się 10 komór schronowych mogących pomieścić 170 osób. Budynek Ośrodka Kultury i Sportu o powierzchni użytkowej 815m2 wybudowany został w jednej i dwóch kondygnacjach. Na parterze sala wystawowa (obecnie biblioteka) z pracownią plastyczną (obecnie sala zwana GCI) oraz wielofunkcyjna sala widowiskowa na 100 osób, przy której zaprojektowano mały bar kawowy z zapleczem bufetowym. Niewielki taras letni jest jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym z sali widowiskowej. Na piętrze zaprojektowano pracownię muzyczną i fotograficzną oraz pokoje biurowe. W piwnicach znajduje się zespół sanitariatów dla widzów, zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia techniczne.

18 listopada 1992 roku biegły rzeczoznawca Urzędu Wojewódzkiego określił wartość Miejskiego Domu Kultury na 3.728.632.000zł (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych). Ta szacunkowa wycena świadczy jak cenny jest dla nas Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie (obecnie siedzibę tam ma UKS Ratusz oraz znajduje się pracownia ceramiczna).

W 2010 roku zostaje przebudowana część piwniczna i tworzy się tam pomieszczenie przystosowane pod pracownię ceramiczną. Z projektu "Jestem Aktywny - Realizuję Marzenia z EFS w ramach działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został zakupiony piec do wypalania ceramiki oraz artykuły potrzebne do pracy z gliną.

Następnie w 2014 roku w Ośrodku przeprowadzony został remont, który polegał na ociepleniu budynku, wymianie płytek i barierek na tarasie, wymianie okien oraz co najważniejsze została wybudowana winda dla osób niepełnosprawnych. Projekt współfinasowany był z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 pn. "Remont Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie wraz z budową platformy dla osób niepełnosprawnych".

Co u nas.

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie jest organizatorem i patronem wielu działań o charakterze artystycznym i sportowym. Przy OKiS działa:

  • Stowarzyszenie Teatr Krzyk skupiające młodych miłośników teatru niezależnego i regularnie odnosząc ogólnopolskie sukcesy. Teatr posiada na terenie ośrodka swoją siedzibę, dysponuje zapleczem i wyposażeniem technicznym,
  • Koło Historyczne, które od stycznia 2010 roku przerodziło się w stowarzyszenie "Bractwo Rycerskie Rota Piesza von Massow". Członkowie bractwa posiadają stroje i uzbrojenie z epoki średniowiecza. Reprezentują oni Maszewo< na rycerskich turniejach i imprezach na terenie całego kraju oraz są współorganizatorami imprezy pn. "ŚredniowieCzuj" w Maszewie,
  • Klub Seniora zrzeszający ponad 80 osób. Zarząd spotyka się w każdy wtorek o godz. 10.00 - 12.00 w Ośrodku,
  • Zespół ludowy "Maszewianki" skupiający siedem kobiet i jednego mężczyznę spotyka się w każdy wtorek w godzinach 16.00 - 18.00. Zespół uświetnia wszystkie imprezy organizowane prze OKiS jak i również bierze udział w różnego rodzaju przeglądach zespołów ludowych,

Bardzo prężnie działa koło taneczne skupiające ponad 80 osób w wieku 3-19 lat. W kole tanecznym prowadzone są kursy tańca akrobatycznego, sportowego, estradowego, nowoczesnego, klasycznego, ludowego i historycznego. Dorośli z chęcią korzystają z zajęć aerobiku. Tancerze posiadają pomieszczenie przeznaczone na garderobę, w którym przechowywane są stroje i elementy wykorzystywane w układach choreograficznych. Sukcesy w ogólnopolskich i regionalnych konkursach odnoszą także członkowie koła muzycznego. Prowadzone są tutaj indywidualne i grupowe zajęcia wokalne oraz nauka gry na instrumentach takich jak gitara, keyboard czy fortepian. Uczestnicy zajęć wokalnych to dzieci w wieku 5-25 lat. Pracownia muzyczna wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne. Warta uwagi jest również pracownia plastyczna w której to dzieci uczęszczają na zajęcia plastyczne, animatornię oraz zajęcia teatralno-artystyczne. Pracownia skupia dzieci w wieku 3-17 lat. Program zajęć oczywiście dostosowany jest do wieku i możliwości uczestników zajęć.

W murach Ośrodka swoją siedzibę ma także Uczniowski Klub Sportowy RATUSZ skupiający młodzież chcącą trenować kolarstwo w wieku odnoszący wysokie wyniki nie tylko na terenie powiatu, województwa, ale całego kraju a nawet poza granicami państwa. Młodzież odbywa treningi pod czujnym okiem trenera w tygodniu

Ośrodek Kultury i Sportu jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez cyklicznych o charakterze kameralnym jak obchody 3 Maja, Wystawa Twórców Nieprofesjonalnych, Święto Niepodległości, jak i imprez o charakterze bardziej masowym, czyli Noc Świętojańska, Średniowieczuj w Maszewie, zabaw plenerowych, ale także różnego rodzaju koncertów, przeglądów i konkursów. Dysponujemy niezbędnym do przeprowadzenia tego typu imprez sprzętem a mianowicie dużej mocy urządzeniami nagłaśniającymi oraz oświetleniem scenicznym i z efektami dyskotekowymi. Ponadto posiadamy sprzęt specjalistyczny, np. rzutnik kinowy, który umożliwia projekcję filmów w sali widowiskowej Ośrodka. Posiadamy w pełni wyposażone zaplecze kuchenne i sanitarne umożliwiające organizację imprez zleconych takich jak uroczystości rodzinne, konferencje, pokazy itp.

Wszystkie informacje na temat bieżącej działalności Ośrodka znajdują się na:

www.okis.maszewo.pl - strona internetowa Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie,

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie - Facebook,

 
© UM w Maszewie 2019