WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 Współpraca Polsko-Niemiecka

30 sierpnia 2008 r. w ramach obchodów 730. lat Maszewa, pod Pomnikiem Poległych, świętowaliśmy wspólnie z niemieckimi partnerami jubileusz 15 lat współpracy. W tym dniu podpisany został również Akt Partnerstwa Maszewa z niemieckim miastem Loitz (Meklemburgia Pomorze Przednie).


O otwarciu gminy na kontakty zewnętrzne świadczy dobrze układająca się współpraca z miastem Mölln koło Hamburga. Idea nawiązania współpracy polsko-niemieckiej pojawiła się w lipcu 1991 r. i została zainicjowana przez Związek Rodaków Massow i okolic, dawnych mieszkańców Maszewa. W roku 1993 w dniach 11-12 stycznia odbyło się bardzo znaczące spotkanie pomiędzy władzami obu miast. Spotkanie to miało na celu wypracowanie partnerskiego porozumienia oraz uzgodnienia szczegółów dotyczących renowacji pomnika ku czci ofiar poległych w obronie tych ziem w I i II wojnie światowej. Spotkanie to zaowocowało podpisaniem Układu o Partnerstwie pomiędzy miastem Mölln i miastem Maszewo w dniu 25 września 1993 roku. Podpisaniu Aktu Partnerstwa towarzyszyło uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika.
Współpraca obu miast opiera się na kontaktach i wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach takich jak: kultura, sport, turystyka, oświata i jest nadal rozwijana oraz poszerzana. Z roku na rok umacnia się trwająca od kilku lat współpraca a wspólne spotkania stały się już tradycją. W ramach tej współpracy prowadzona jest również wymiana młodzieży szkolnej, dzięki czemu zanikają nie tylko bariery językowe, ale także granice państwowe. Ponadto młodzież szybko nawiązuje nowe przyjaźnie i poznaje nawzajem swoją kulturę.
strona internetowa Mölln http://www.moelln.de
 
© UM w Maszewie 2019