.: Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Miejski w Maszewie informuje, że dnia 11 maja 2011 r. weszła w życie Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Osoby, które chcą uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaprasza się do składania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Maszewie wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pokój Nr 24, II piętro lub w sekretariacie) bądź na stronie internetowej: www.maszewo.pl

Załączniki:

  1. wniosek
  2. uchwała
 
© UM w Maszewie 2019