.: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

INFORMACJA
OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PORADNICTWA MOGĄ PRZEKAZAĆ OPINIĘ O UDZIELONEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM OPINIĘ NALEŻY ZŁOŻYC NA WŁAŚCIWYM DRUKU - KARTA POMOCY część B, A NASTEPNIE UMIEŚCIĆ W SKRZYNCE.
DRUKI DOSTĘPNE SĄ W PUNKTACH NIEODPŁATNYCH PORAD
PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA MEDIACJA

BROSZURA OFIARY PRZESTĘPSTW

KARTA POMOCY - część B

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GOLENIOWSKIEGO

WYKAZ PRAWNIKÓW PROWADZĄCYCH OBSŁUGĘ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE GOLENIOWSKIM W 2020 ROKU.


© UM w Maszewie 2019